Velkommen!

Vævervej 6, 5771 Stenstrup
Tlf: 62 26 16 80
Mail: Kirkebyforsamlingshus@gmail.com